Beurzen & EvenementenNieuws

Watersportsector, roeien om te overleven

De Duitse watersportbranche houdt zich onder moeilijke omstandigheden staande, maar de internationale watersportmarkt vertoont een minder rooskleurig beeld, aldus Jürgen Tracht, woordvoerder van het Bundesverband Wassersportwirtschaft. De analyse van de Duitse watersportsector voorziet dankzij de opleving van de Duitse economie voor 2014 een... Read more →
NieuwsVerenigingen & Organisaties

Stroom en water per smartphone

Aanuit.net maakt het verblijfsrecreanten gemakkelijk. Men zet de stroom- en watervoorziening op jachthaven en camping zèlf aan en uit, zonder hiervoor naar het havenkantoor of de campingreceptie te moeten gaan. Onduidelijke, algemene verrekening in het haven- of campinggeld behoort tot het verleden. Gasten betalen voor wat men wèrkelijk... Read more →