Slechts € 19,90 voor 1 jaargang (5 edities)

Belangrijk! Geen automatische verlenging. Na afloop nodigen wij u vriendelijk uit om uw abonnement te verlengen, zonder verplichting.
U beslist!

Bootmagazine werkt samen met “Abonnementenland België/Nederland”, zij zorgen voor een vlotte en professionele verwerking van uw abonnement.

U kan het abonnementsbedrag ook nog steeds overschrijven op het vertrouwde rekeningnummer van KIM vzw / Bootmagazine – Grimbergen

Iban: BE90 0011 1751 1132 met vermelding van het adres van de bestemmeling.